Skip to main content

Ze względu na to, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie-Zawadce Rymanowskiej nie ma odrębnej strony oprócz konta na facebook a adres korespondencyjny jest taki sam jak klasztoru, gdyż od 1968 roku duszpasterstwo parafialne prowadzą OO. Bernardyni z Dukli a sprawa dotyczy przeprowadzenia prac konserwatorskich w ramach RPOZ w tym miejscu umieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące prac w Zawadce Rymanowskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii ścian i stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w prezbiterium d. cerkwi (1855 r.) w Zawadce Rymanowskiej”.

W związku z odnalezieniem podczas badań stratygraficznych we wnętrzu nawy i prezbiterium dobrze zachowanych warstw malarskich z 4 ćw. XIX w. wykonać należy ich odsłonięcie wraz z konserwacją i aranżacją reliktów warstw z ok. 1855 r. w pasie  cokołowym. Planowany zakres prac obejmie powierzchnię stropu, ściany wschodniej i ściany południowej w sanktuarium cerkwi. W pierwszej kolejności konieczne będzie wykonanie poszerzonych badań i ewentualna naprawa wewnętrznej konstrukcji ścian i stropu. Następnie wykonać należy zabiegi o charakterze technicznym, mające na celu odsłonięcie, zabezpieczenie zabytkowych warstw malarskich oraz przywrócenie walorów technicznych podłoża (impregnacja, dezynfekcja i dezynsekcja drewna). Wykonana zostanie konserwacja techniczna warstw zapraw i malowideł polegająca na usunięciu wtórnych przemalowań oraz  konsolidacji, zabezpieczeniu i odczyszczeniu z zabrudzeń odsłoniętych warstw pierwotnych. Konserwacja estetyczna polegać będzie na scaleniu kolorystycznym zabezpieczonych i odizolowanych werniksem odsłoniętych warstw pierwotnej polichromii metodą punktowania, w technice odwracalnej (matowej z pigmentami odpornymi na działanie światła i warunków atmosferycznych). Decyzje dotyczące rozwiązań technicznych i estetycznych podczas prac konserwatorskich należy konsultować z przedstawicielami WUOZ w Krośnie.

Poniżej znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zapytanie_ofertowe_Zawadka_Rymanowsk_2024

zał.1 Zawadka formularz ofertowy

zał.2 Zawadka wykaz prac

zał.3 Zawadka wykaz osob

zał.4 Zawadka Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

zał.5 Zawadka przedmiar pomocniczy