Pielgrzymka autokarowa do Francji i Włoch (12 dni). Sanktuaria Francji i Włoch.

05.09. – 16.09.2023 r.

FRANCJA – WŁOCHY – 12 DNI

Zalacznik 2 – Karta Uczestnika FRANCJA

Zalacznik 3 – Warunki Uczestnictwa OT – DRUK

Zalacznik 4 – Standardowy Formularz Informacyjny OT