Skip to main content

13 grudnia 2021 r. – po 4-miesięcznej walce o życie wskutek głębokiego niedotlenienia mózgu –

w Hutkach k. Olkusza zmarł o. Krystyn Mroczka OFM.

O. Krystyn Adam Mroczka urodził się 9 marca 1967 r. w Jaśle, jako syn Dominika i Stefanii z domu Telep.

Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 8 września 1987 r. Pierwszą profesję złożył dnia 9 września 1988 r., natomiast profesję uroczystą 4 października 1992 r. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 14 maja 1994 r.

Posługiwał w następujących miejscach i pełnił funkcje:

 • 1994-1999 – Dukla – katecheta, spowiednik i kaznodzieja,
 • 1999-2002 – Kalwaria Z. (MB Aniel.) – magister junioratu, spowiednik i kaznodzieja,
 • 2002-2010 – Dukla – spowiednik i kaznodzieja, duszpasterz na Puszczy św. Jana,
 • 2010-2011 – Kalwaria Z. (MB Aniel.) – pustelnik na Pustelni św. Marii Magdaleny,
 • 2011-2012 – Piotrków Trybunalski – spowiednik i kaznodzieja,
 • 2012-2020 – Łęczyca – kapelan szpitala i DPS-u, moderator FMO,
  – 2014-2020 – wikary klasztoru i wikariusz parafii,
 • 2020-2021 – Kraków – spowiednik i kaznodzieja, odpowiedzialny za budowę nowej pustelni w Dukli.

Przeżył 54 lata, w tym 33 lata w zakonie, 27 lat w kapłaństwie.

Pogrzeb śp. o. Krystyna odbędzie się w sobotę 18 grudnia w Sanktuarium św. Jana w Dukli w następującym porządku:

 • godz. 9.15 – wprowadzenia trumny z ciałem do kościoła,
 • godz. 9.30 – Różaniec,
 • godz. 10.00 – Jutrznia żałobna,
 • godz. 10.30 – Msza św. pogrzebowa,
 • po Eucharystii – złożenie ciała w grobowcu zakonnym.
Spoczywaj w Panu! Do zobaczenia o. Krystynie!