Skip to main content

Obchodzimy dzisiaj święto św. Jana z Dukli – niezwykłego Patrona w poszukiwaniu Boga w ciszy i pięknie przyrody.

Niemal 30 lat swego zakonnego życia spędził u franciszkanów konwentualnych, zaś ostatnie 21 lat życia przynależał do bernardynów. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem – nawet w starszym wieku, pomimo utraty wzroku i choroby nóg. Wyróżniał się cierpliwością w przyjmowaniu cierpień, sumiennym przestrzeganiem porządku dnia w klasztorze, wspólnego brewiarza i śpiewania Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie.

https://www.facebook.com/ofm.bernardyni/photos/a.422275261301298/1371876329674515/?type=3&theater

https://www.facebook.com/sanktuarium.kalwaria/photos/pcb.2408738246085558/2408738186085564/?type=3&theater