Pielgrzymka do Ziemi Świętej (Śladami Odkupiciela) w dniach 15-22 października 2018 r.

Ziemia_Święta_15-22_października_2018

karta_zgłoszenia_15-22_października