W sanktuarium św. Jana z Dukli, w godzinach wieczornych, rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Najpierw na placu kościelnym o. Micheasz Okoński OFM, kustosz sanktuarium, poświęcił ogień i nowo przygotowany paschał, który wniesiony został w uroczystej procesji do kościoła.

Po wyśpiewanym orędziu wielkanocnym rozpoczęło się słuchanie Bożego słowa. Okolicznościowe słowo Boże wygłosił o. Kalikst Piotrowski OFM, który wyjaśnił wiernym gesty i słowa poszczególnych części Wigilii Paschalnej.

Ważnym momentem było poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.