W godzinach wieczornych, w Sanktuarium św. Jana z Dukli, odprawiona została Msza Święta Wieczerzy Pańskiej. Wspólnota zakonna, pod przewodnictwem o. Micheasza Okońskiego OFM, gwardiana klasztoru, dziękowała za dar powołania kapłańskiego przeżywanego u boku Świętego Kapłana Jana z Dukli. W okolicznościowym kazaniu, o. Gwardian zachęcił licznie zgromadzonych wiernych do zachwycenia się na nowo Jezusem Eucharystycznym.

Po mszy świętej Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy adoracji zwanej “Ciemnicą”, gdzie rozpoczęła się adoracja.