25 marca 2017 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w Sanktuarium św. Jana z Dukli obchodziliśmy także Dzień Świętości Życia. W Godzinie Miłosierdzia (o 15.00) miała miejsce przebłagalna za grzechy przeciwko życiu adoracja Najświętszego Sakramentu. Natomiast o godz. 16.00 sprawowana była Eucharystia podczas której ok. 50 osób publicznie złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą.