Z woli Ojca Świętego Franciszka, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, obchodzony był w Kościele Dzień pokutny za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez duchownych.

W sanktuarium św. Jana z Dukli, podczas porannej drogi krzyżowej, osoby duchowne modlili się z wiernymi, zarówno za osoby wykorzystywane jak za grzeszników, prosząc o łaskę serca skruszonego.