W dniu 9 lipca 2016 roku odbyły się uroczystości ku czci św. Jana z Dukli w sanktuarium Na Puszczy. Uroczystej mszy świętej sprawowanej o godz. 11.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Arcybiskup Edward Nowak z Rzymu. W homilii wspomniał o dwóch świętych związanych z Pustelnią: o Janie z Dukli i Janie Pawle II. Eucharystia zakończyła się procesją z relikwiami z Puszczy do klasztoru, której przewodniczył o. Micheasz Okoński OFM – kustosz sanktuarium dukielskiego. W czasie uroczystości odpustowych wierni mogli nabywać “Chlebki św. Jana”, które zostały przygotowane na wspomnienie pochodzenia św. Jana z Dukli (pochodził z rodziny w której wypiekano chleb).

Na Puszczy odprawiła się także msza święta o godz. 9.00, której przewodniczył ks. Stanisław Siuzdak z dukielskiej parafii farnej, natomiast słowo Boże wygłosił o. Kajetan Kowalski OFM z Rzeszowa, który był tegorocznym kaznodzieją odpustowym, po której odprawiona była Droga krzyżowa.