Z racji uroczystości odpustowych ku czci św. Jana z Dukli, p. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, skierował do Kustosza Sanktuarium List, nawiązując do Postaci św. Jana z Dukli, Patrona Polski i przeżywanego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Poniżej fragment listu:

 

“Czcigodny Ojcze…

(…) Chrzest przyniósł ze sobą bogaty ładunek wartości humanistycznych, stając się fundamentem kultury narodu. Przez wieki chrześcijaństwo spajało i umacniało Polaków, pomagając tworzyć jedność Rzeczpospolitej, dając podwaliny do poczucia łączności, jedności i wspólnoty. Było to szczególnie widoczne zwłaszcza w chwilach zagrożenia – jak chociażby podczas potopu szwedzkiego, zaborów, wojennej zawieruchy czy komunistycznych represji. Przyjęty przez Mieszka chrzest przez wieki budował duchową jedność narodu. Ważnym elementem tego budulca bez wątpienia był kult świętych, wśród których ważne miejsce zajmuje dla Polaków św. Jan z Dukli. Ten zakonnik, dla którego miłość Boga i Ojczyzny były drogowskazem w najtrudniejszych chwilach obrony Polski przed jej wrogami, już od ponad 270 lat jest Patronem Polski i Polaków, a wierni za jego wstawiennictwem wypraszają potrzebne łaski.

To niezwykle ważne, abyśmy współcześnie nie zapominali o korzeniach, szanowali piękną i chwalebną historię naszego kraju, pamiętając o wydarzeniach, takich jak Chrzest Polski i postaciach, takich jak św. Jan z Dukli, a na fundamentach chrześcijańskich wciąż na nowo budowali naszą tożsamość i przyszłość.” (…)