Centralnej sumie odpustowej w kościele klasztornym przewodniczył ks. Arcybiskup senior Józef Michalik. W koncelebrze uczestniczyli ks. Arcybiskup Edward Nowak z Rzymu, o. prowincjał Jarosław Kania OFM, kapłani z dekanatu dukielskiego (z Dziekanem dekanatu dukielskiego) i okolicznych miejscowości (z Księdzem Archiprezbiterem z Krosna) oraz ojcowie Bernardyni z różnych klasztorów Polski (obecni byli także Bracia Nowicjusze z Leżajska).

W homilii abp Józef Michalik przypomniał postać św. Jana z Dukli i wskazał Świętego Patrona jako wzór do naśladowania. Mówił także o sile modlitwy, która przepełniała życie Świętego kapłana i zakonnika. Zachęcał do korzystania z Bożego Miłosierdzia, tym bardziej, że w Dukli są dwaj misjonarze Miłosierdzia ustanowieni przez Ojca świętego Franciszka: o. Micheasz i o. Eugeniusz.

Ponieważ św. Jan z Dukli pochodził z rodziny, która zajmowała się pieczeniem chleba i przedstawiany jest także jako trzymający chleb w swoich rękach, podczas odpustu – zarówno na Puszczy, jak i w klasztorze można było nabywać specjalnie przygotowane i poświęcone „chlebki św. Jana z Dukli”. Chlebki cieszyły się ogromną popularnością i w przyszłym roku trzeba będzie upiec ich więcej, tym bardziej, że przypada 20 rocznica kanonizacji św. Jana i pobytu św. Jana Pawła II w Dukli.

Na zakończenie podniosłych uroczystości o. Micheasz Okoński OFM – kustosz sanktuarium podziękował wszystkim pielgrzymom za tak liczne pielgrzymowanie w dniach odpustowych. Zaprosił wszystkich na dzień 17 lipca, na odpust przy Złotej Studzience na Górze Cergowej, któremu przewodniczyć będzie ks. Biskup Stanisław Jamrozek z Przemyśla.

 

W uroczystościach odpustowych uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: posłowie, przedstawiciele Urzędu Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego, władze powiatowe i gminne. Nie zabrakło służb mundurowych: Policji i Strażaków (ze sztandarami) a także służba zdrowia.

(opr. Stanisław Kalita – rzecznik prasowy Towarzystwa św. Jana z Dukli)