W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w tym roku wyjątkowo 4 kwietnia, w sanktuarium św. Jana z Dukli odbył się Dzień Świętości Życia.

Podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył o. Micheasz Okoński OFM, kustosz sanktuarium, blisko 100 osób przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W okolicznościowym słowie Bożym, o. Kalikst Piotrowski OFM, przypomniał o powołaniu Maryi, które otrzymała w dniu Zwiastowania oraz o potrzebie ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W uroczystościach uczestniczyły Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej z dekanatu dukielskiego, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodych oraz grupa obrońców życia z przyklasztornej parafii, a także parafianie z obydwu dukielskich parafii i pielgrzymi.

Przed mszą świętą Wspólnota Żywego Różańca, w modlitwie różańcowej polecała intencję ochrony życia a po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez Akcję Katolicką. [o.Mi]