W Środę Popielcową, w Sanktuarium św. Jana z Dukli, msze święte sprawowane będą w następującym porządku:

7.00, 9.00, 11.00 i 18.00.

Podczas każdej mszy świętej sprawowany będzie obrzęd posypania głów popiołem.