Z okazji Roku Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek mianował naszych ojców: o. Micheasza i o. Eugeniusza – Misjonarzami Miłosierdzia, którzy mają stać się znakami szczególnej łączności między Kościołami lokalnymi a Ojcem Świętym. Spotkanie Misjonarzy z Ojcem Świętym miało miejsce we wtorek, 9 lutego. Najpierw misjonarze z całego świata przeszli przez Święte Drzwi Bazyliki Świętego Piotra, nawiedzili grób Świętego Apostoła i oddali cześć świętym: o. Pio i o. Leopoldowi, których relikwie przywieziono na ten czas do Watykanu. Następnie Ojciec Święty przybliżył misjonarzom ich posługę miłosierdzia.

Dzień później, w Środę Popielcową, ojcowie misjonarze, koncelebrowali z papieżem wieczorną Eucharystię podczas której Ojciec Święty posłał ich na codzienną posługę i udzielił władzy odpuszczania grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

Papież Franciszek chce, żeby Boże miłosierdzie dotarło do każdego człowieka. Właśnie po to, ci specjalni delegaci papieża zostali obdarzeni papieską władzą w sprawie odpuszczania grzechów – także takich, które zarezerwowane są Stolicy Apostolskiej. Misjonarze Miłosierdzia zostali wysłani przez papieża po to, by dać jasny sygnał, że ze strony Pana Boga i Kościoła jest całkowita otwartość na grzesznika. Bariera może być jedynie w człowieku. Bóg może przebaczyć wszystko i chce przebaczyć każdemu. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć, jeśli tylko w człowieku jest pragnienie nawrócenia.