Po sumie odbyła się adoracja żłobka i spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Scholii dziewcząt. Po złożonych życzeniach nie zabrakło śpiewu kolęd w wykonaniu zarówno starszych jak i młodszych franciszkańskich osób. Spotkanie było okazją do podziękowania za codzienną życzliwość względem klasztoru i parafii.