W piątkowy poranek, wspólnota zakonna zgromadziła się przy ołtarzu, by modlić się w intencji ojca Micheasza. W imieniu wspólnoty zakonnej życzenia składał wikary klasztoru, o. Ksawery a po mszy świętej przedstawiciele parafii i grup apostolskich dołączyli się do życzeń ojca wikarego.