Remont

Zespołu Klasztornego OO. Bernardynów (XVIII w.)

pasek

zabytek pomagają nam ratować:

konserwator intro_herb

pasek

w roku 2013 zostało zrealizowane zadanie:

Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Jana z Dukli w Dukli – wieża zachodnia – V etap.

Prace były finansowane przez:

1. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2. Podkarpacki Urząd Marszałkowski;
3. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli.

Efekty tegorocznej pracy:

Przed konserwacją i renowacją Po konserwacji i renowacji

——————————–

Remont

Zespołu Klasztornego OO. Bernardynów (XVIII w.)

pasek

zabytek pomagają nam ratować:

mkidn_01_cmykduklaintro_herb

pasek

w roku 2013 zostało zrealizowane zadanie:

Dukla, Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): remont elewacji (nawa główna od strony wschodniej, nawa boczna wschodnia oraz prezbiterium) – etap V.

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Ochrona zabytków

Prace były współfinansowane przez:

1. Gminę Duklę;
2. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli.

Efekty tegorocznej pracy:

Przed konserwacją i renowacją Po konserwacji i renowacji