Remont

Zespołu Klasztornego OO. Bernardynów (XVIII w.)

pasek

zabytek pomagają nam ratować:

mkidn_01_cmykkonserwatorpowiatduklaintro_herb

pasek

w roku 2012 zostało zrealizowane zadanie:

Dukla, Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): remont elewacji – dolna partia wraz z balustradą balkonu i częścią detalu kamiennego oraz detalu sztukatorskiego z rekonstrukcją trzech kamiennych kolumn.

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Ochrona zabytków

Prace były współfinansowane przez:

1. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2. Starostwo Powiatowe w Krośnie;
3. Gminę Duklę;
4. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli.

Efekty tegorocznej pracy:

Przed konserwacją i renowacją Po konserwacji i renowacji