KLASZTOR OO. BERNARDYNÓW – SANKTUARIUM ŚW. JANA Z DUKLI:

Msze święte w niedziele i święta:
7.00; 9.00; 11.00; 15.00; 18.00

Msze święte w tygodniu:
7.00; 12.00; 18.00

NA PUSZCZY – PUSTELNIA ŚW. JANA Z DUKLI:

(od 1 maja do 31 października)
Msze święte w niedziele i święta:
12.00; 16.00

Msza święta w tygodniu:
18.00