Informacje dla pielgrzymów

Sanktuarium św. Jana z Dukli jest miejscem w którym przybywający pielgrzymi wypraszają przez wstawiennictwo Patrona Polski potrzebne łaski dla siebie i swoich najbliższych, a następnie pielgrzymują ponownie, aby podziękować za liczne cuda, które dokonały się przez wstawiennictwo naszego Patrona.

Do naszego sanktuarium można przybywać indywidualnie lub w pielgrzymce zorganizowanej.

Wszystkie grupy zorganizowane należy wcześniej zgłosić na furcie klasztornej (telefonicznie) tak, aby można było przybliżyć pątnikom postać św. Jana z Dukli oraz przybliżyć piękno świątyni. Grupy pielgrzymkowe, które przybywają z kapłanem mogą odprawić mszę świętą i nabożeństwo z ucałowaniem relikwii św. Jana – grupy bez kapłanów, mogą wcześniej umówić się telefonicznie i zapytać o możliwość odprawienia przez ojców z klasztoru dukielskiego mszy świętej.

Pielgrzymując do sanktuarium można przywieść ze sobą napisane krótkie podziękowania i prośby, które odczytywane są przy Relikwiach w każdy czwartek.

Wiele grup przybywających na podkarpacie zatrzymuje się także na Puszczy św. Jana w miejscowości Trzciana, oraz w innych miejscach związanych z Najśw. Maryją Panną i innymi Świętymi, dlatego przy naszym sanktuarium jest Dom Franciszkański, w którym pielgrzymi, w skromnych, ale schludnych warunkach, mogą zatrzymać się na noc i skorzystać z przygotowanych posiłków. Noclegi i posiłki należy znacznie wcześniej zarezerwować.

Tel. kontaktowy: 723 820 997.

Sanktuarium prowadzi również liczną korespondencję z czcicielami św. Jana z Dukli, chęć otrzymywania wiadomości z sanktuarium należy zgłosić kustoszowi.