/UWAGA! W poniższym schemacie nie uwzględniono intencji zamawianych
korespondencyjnie a które odprawiane są przy Relikwiach Św. Jana z Dukli/

14 – 21 lipca 2019

NIEDZIELA, 14.07.2019
700 Za † Marię i Stefana
900 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Jana dla rodziny Krześlak
1100 W intencji Parafian
  O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Jana dla rodziny Lisieckich i Piejek
  W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
1500 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Jana dla rodziny Pieniążek, Wypych, Juszczyk i Zielińskich
1800 Za † Walerię i Jana Sypień, Antoniego Bogacz
 
PONIEDZIAŁEK, 15.07.2019
700 Za † Stanisława Piróg
1200 Za † Anielę Władysława Głowiczka z synami i córką Anną
1800 Za † Marię Mieczysława Gryziec
  Za † Stanisława Zima
 
WTOREK, 16.07.2019
700 Za † Janinę Ukleja (3 rocz. śmierci)
1200 O zdrowie, błog. Boże dla Marii
1800 Za † Marię Bogdana Franciszka Uchman
  O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i św. Jana dla Jasia w 1 rocz. urodzin
 
ŚRODA, 17.07.2019
700 Za † Ludwikę Solińską w rocz. śmierci
  Za † Stanisława Zima
1200 Za † Janinę Kałwik
1800 O zdrowie, błog., opiekę MB i św. Jana dla Tomasza Krześlaka w 57 rocz. urodzin
 
CZWARTEK, 18.07.2019
700 (Kwartalne)  Za † zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz zmarłych członków FZŚ
1200 Za † Bronisławę i Michała Krężel
1800 Wieczysta oraz w int. Czcicieli św. Jana z Dukli i Dobrodziejów sanktuarium
 
PIĄTEK, 19.07.2019
700 Za † Henryka Cecylię Franciszka Piotra i Józefa
  Za † Stanisława Zima
1200 Za † Jana Barańskiego
1800 Wypominkowa za zmarłych
 
SOBOTA, 20.07.2019
700 Za † Władysława Głód
1200 Za † Joannę Alfonsa Buczyńskich
1800 W intencji Panu Bogu Wiadomej
  Za † o. Cecyliana Wojcieszak
 
NIEDZIELA, 21.07.2019
700 Za † Petronelę Paulinę Jadwigę Andrzeja Kazimierza Welcer
900 Dziękczynno-błagalna z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i św. Jana dla Angeliki w 30 rocz. urodzin
1100 W intencji Parafian
1500 Za † Annę, Stanisława i Alfreda Wołtosz
1800 O uzdrowienie i opiekę MB i św. Jana dla Hubercika