Ojcowie Bernardyni posługujący w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli chętnie przyjmą zamówienia i przeprowadzą PARAFIALNE MISJE ŚWIĘTE a następnie renowację misji oraz REKOLEKCJE adwentowe lub wielkopostne.

Ojcowie mają doświadczenie w przeprowadzaniu misji i rekolekcji przygotowując parafian także do ważnych uroczystości związanych np. z peregrynacją Obrazu Miłosierdzia Bożego, Obrazu i Figury Najśw. Maryi Panny, Relikwii św. Jana Pawła II, czy też Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego.

W ostatnim czasie także przygotowują parafie do przyjęcia relikwii św. Jana z Dukli, św. Jana Pawła II, czy innych Świętych.

 

Podczas misji świętych ojcowie – oprócz nauk misyjnych – przeprowadzają wiele nabożeństw misyjnych jak np. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i małżeńskich, dzień chorych i dzień pokutny, przygotują parafian do misyjnej spowiedzi oraz każdego dnia misyjnego prowadzają Apel Jasnogórski.

Istnieje możliwość przeprowadzenia rekolekcji szkolnych, także dla dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych.

Zainteresowanych Księży Proboszczów prosimy o kontakt telefoniczny z kustoszem sanktuarium celem ustalenia terminu i dostosowania programu misji (rekolekcji) dla Parafii.