23.12 – Przedświąteczna spowiedź

Przygotowując się do świąt Narodzenia Pańskiego poprzez roraty, nie sposób zapomnieć o przedświątecznej spowiedzi. W przeddzień wigilii, w konfesjonałach sanktuarium św. Jana z Dukli zasiedli kapłani z dekanatu dukielskiego, aby przygotować serca wiernych na przyjęcie Zbawiciela. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli otworzyć swoich serc na Bożą łaskę, będzie jeszcze okazja do spowiedzi do południa w Wigilię.