21.12 – Światło betlejemskie

Jak każdego roku, harcerze z I Szczepu „Orląt” im. Janka Bytnara „Rudego” z Jasła przekazali dla sanktuarium św. Jana z Dukli, BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU. Podczas wieczornej Eucharystii harcmistrz Jacek Smolik przekazał na ręce kustosza sanktuarium, o. Micheasza Okońskiego OFM, światło, którym zapalone zostały świece przy ołtarzu. Przez całą mszę świętą harcerze pełnili wartę przy ołtarzu, a wierni, licznie zgromadzeni na codziennych roratach, mogli zabrać światło do swoich domów.