W obronie życia…

W dniu 20 grudnia 2015 roku, w sanktuarium św. Jana z Dukli odbył się Dzień Świętości Życia. Podczas wszystkich mszy świętych niedzielnych słowo Boże głosił o. Kalikst Piotrowski OFM, który przybliżył wiernym prawdę dotyczącą życia ludzkiego. Wspomniał na współczesne zagrożenia życia oraz wskazał na zadania jakich mogą podjąć się obrońcy życia.

Po mszy świętej można było zobaczyć wystawę dotyczącą rozwijającego się w łonie matki nowego życia. Zainteresowani mogli zabrać przygotowane foldery i włączyć się w duchową adopcję dziecka poczętego.