24.10.2013

Jubilaci u św. Jana z Dukli.

W Sanktuarium św. Jana z Dukli z całej Gminy Dukla zgromadziło się dwadzieścia jeden par małżeńskich, które w tym roku przeżywają swój Złoty Jubileusz Małżeński. Mszę Świętą w ich intencji sprawował kustosz o. Micheasz, który również wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Po kazaniu Jubilaci podeszli do ołtarza i odnowili swoją przysięgę małżeńską oraz przyjęli specjalne błogosławieństwo na dalsze lata pożycia małżeńskiego. Po zakończeniu Eucharystii Jubilaci udali się na spotkanie z władzami Gminy Dukla podczas którego zostali odznaczeni medalem.

 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa i zdrowia oraz następnych pięknych jubileuszy w swoim życiu. Niech św. Jan z Dukli u Pana Boga wyprasza wam drodzy Jubilaci potrzebne łaski na dalsze lata waszego pielgrzymowania we wspólnocie małżeńskiej.