w 2013 roku – wieża

Remont Zespołu Klasztornego OO. Bernardynów (XVIII w.) zabytek pomagają nam ratować:      w roku 2013 zostało zrealizowane zadanie:   Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Jana z Dukli w Dukli – wieża zachodnia – V etap.   Prace były finansowane przez: 1. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;2. Podkarpacki Urząd Marszałkowski; 3. Klasztor OO. Bernardynów w … Czytaj dalej w 2013 roku – wieża

10.11.2013

Hubertus Na Puszczy u św. Jana z Dukli. Tradycyjnie co roku na rozpoczęcie sezonu myśliwskiego, myśliwi z Koła „Rogacz” z Dukli gromadzą się Na Puszczy u św. Jana z Dukli, aby prosić Pana Boga przez wstawiennictwo swojego Patrona – św. Huberta i św. Jana o błogosławieństwo, opiekę i pewną rękę oraz dobre oko w czasie … Czytaj dalej 10.11.2013

24.10.2013

Jubilaci u św. Jana z Dukli. W Sanktuarium św. Jana z Dukli z całej Gminy Dukla zgromadziło się dwadzieścia jeden par małżeńskich, które w tym roku przeżywają swój Złoty Jubileusz Małżeński. Mszę Świętą w ich intencji sprawował kustosz o. Micheasz, który również wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Po kazaniu Jubilaci podeszli do ołtarza i odnowili swoją … Czytaj dalej 24.10.2013

2.11.2013

Pamiętajmy o zmarłych i módlmy się za nich!   Wyrazem naszej szczególnej pamięci o zmarłych są zamawiane Msze św. i „Wypominki”. Wypominki są odczytywane w czasie modlitwy o godz. 16 30 w Sanktuarium przed wieczorną Mszą Świętą, która jest o godz 17 00, i sprawowana w intencji dusz poleconych w wypominkach listopadowych. Serdecznie wszystkich zapraszamy … Czytaj dalej 2.11.2013