Samolotowa pielgrzymka szlakiem Sanktuariów Maryjnych Francji, Hiszpanii – 9 dni